Kontaktujte nás

v pracovnej dobe od 9.00 - 14.00

Informácie o škole

volajte, emailujte, príďte k nám

Adresa
Timonova 2, 040 01 Košice

IČO: 00162761

Telefónne číslo všeobecné školské - vrátnica
+421 55 622 19 67

email na študijné oddelenie: sekretariat@konke.sk

tel.študijné oddelenie: +421 55 62 220 92 

úradné hodiny: PO - PI od 9:00 - 14:00 hod. 


Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD.
riaditeľka školy
riaditelka@konke.sk, holla.aneta@konke.sk
mobil na riaditeľku: 0910 183 027

PaedDr. Anna Semanová
zástupkyňa školy
zastupkyna@konke.sk

Mgr. art. Peter Slávik
zástupca školy
zastupca@konke.sk
mobil zástupca: 0910 183 985

Bc. Denisa Miklošová

hospodárka školy
email: hospodarka@konke.sk