KONZERVATÓRIUM, TIMONOVA 2, KOŠICE

umenie je vesmír, v ktorom je dovolené všetko

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov

Súťaže - naše úspechy

Škola s tradíciou

Konzervatórium v Košiciach oslávi v školskom roku 2021/2022 -  70. výročie svojho založenia. 10. októbra 1951 v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení č. 105.056/51-V/3 bolo zriadené Pedagogické oddelenie pre prípravu kandidátov učiteľstva hudby pri Hudobnej škole v Košiciach na Šmeralovej ulici, otvorené boli tri oddelenia - klavírne, sláčikové a dychové.  

Umelecké telesá

Na škole pôsobia umelecké telesá, ktoré pravidelne pripravujú koncerty 

v našom regióne, ale aj v zahraničí
 

Prihláste sa na konzervatórium

Sledujte nás aj na facebooku. Nájdete tam pozvánky na koncerty, podujatia, aktivity, fotografie. Staňte sa našimi fanúšikmi, podporte mladých umelcov.