Žiadosti

Nedávajte z rúk originál.

Škola nie je povinná vydávať viac ako jeden odpis.