Spevácky zbor

založený v roku 2014 

V Speváckom zbore konzervatória už tradične spievajú študenti klavírneho a speváckeho oddelenia, taktiež z oddelenia organovej a cirkevnej hudby a oddelenia skladby a dirigovania. Výber týchto študentov je daný učebnými osnovami a poskytuje im priestor účinkovať v umeleckom telese. V súčasnosti zbor pracuje pod vedením Lukáša Kozubíka, s ktorým vystupuje na verejných podujatiach a koncertoch Konzervatória Košice.