Rada rodičov

RZ pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice

Rada rodičov RZ pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice

2020-2024

KARABINOŠ Marek predseda Rady rodičov

Mgr. HODOLIČOVÁ Barbora

TÓTHOVÁ Jarmila

TRCKA Richard HADBAVNÁ Júlia

JANEČKOVÁ Jana

ZEZULKOVÁ Gabriela

SZABÓ Alžbeta

BURÁŠ Ľubomír

DLUGOŠ Jozef

DOBOCZIOVÁ Mária