Oddelenia

Akordeónové oddelenie

Oddelenie HOŠ hry na klavíri

Oddelenie strunových nástrojov

Oddelenie skladby, dirigovania, organu a hudobno-teoretických predmetov

Oddelenie hudobno dramatického umenia

Povinný predmet - hra na klavíri

Oddelenie spevu

Oddelenie všeobecno - vzdelávacích predmetov

Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Oddelenie korepetície

Tanečné oddelenie M. a A. Halaszových

Nepedagogickí zamestnanci