Konzultačné hodiny

pre záujemcov o štúdium na konzervatóriu

Konzervatórim Timonova 2 v Košiciach ponúka záujemcom o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 online konzultácie s pedagógmi našej školy. 

Ochotne Vám pomôžu a odborne poradia v príprave na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia 

5. a 6. mája 2021. 

Neváhajte a prihláste sa na on line hodinu a budete bližšie k svojmu snu stať sa výborným hudobníkom, spevákom, tanečníkom alebo hercom. 

Kontakty na vedúcich jednotlivých oddelení.

  • Oddelenie hry na klavíri: Mgr. art. S. Golecová, ArtD. /0948 616 599/
  • Oddelenie strunových nástrojov: Mgr. art. M. Kyjovský /0904 564 223/
  • Oddelenie dychových a bicích nástrojov: Mgr. art. P. Slávik /0904 209 902/
  • Oddelenie hry na akordeón: Mgr. art. J. Demjan /0915 920 167/
  • Oddelenie skladby, dirigovania, organu: PhDr. J. Bukovinská /055 633 2878/
  • Oddelenie spevu: Mgr. A. Tóthová /0907 265 811/
  • Oddelenie tanca: E. Sklyarová /0919 408 532/
  • Oddelenie hudobno - dramatické: Mgr. S. Bilý /0944 158 053/

Svoj záujem o konzultáciu môžete potvrdiť aj na túto emailovú adresu: zastupca@konke.sk