Jazz band

založený v roku 2014

Ansámbel pre pokročilejších študentov - zameranie je na jazzové štandardné skladby "straight ahead" obdobia. Okrem vyučovacieho procesu sú študenti aktívni na mimoškolských neformálnych koncertoch, ktoré organizuje profesor týchto predmetov MA Ján Kopčák, v podniku Smelly Cat v centre Košíc. Tieto koncerty sa uskutočňujú každý mesiac a vystupujú na nich obidva ansámble. Po programe je vždy jam session, ktorá je otvorená pre všetkých muzikantov. Pre bližšie info o koncertoch sledujte Facebook stránku školy.