Titul DiS. art.

V priložených pdf súboroch nájdete informácie

Titul DiS. art.

Po šesť ročnom štúdia, získava študent titul DiS. art., ktorý ho oprávňuje učiť na ZUŠ na Slovensku