Brass band

Založený v roku 2009

Súbor Brass Band vznikol na pôde košického konzervatória v roku 2009, z iniciatívy pedagóga školy Petra Slávika, ktorý sa stal zároveň aj jeho umeleckým vedúcim. Súbor je zložený iba z plechových dychových nástrojov a jeho repertoár je pomerne široký: zahŕňa skladby od obdobia renesancie, až po súčasnú hudbu vrátane filmovej, swingovej a populárnej. Súbor účinkuje na interných a verejných školských koncertoch, taktiež na výchovných koncertoch ZUŠ a na rôznych kultúrno - spoločenských podujatiach mesta Košice.