Big Band

založený v roku 2011

Big Band Konzervatória Košice vznikol v školskom roku 2010/2011 z iniciatívy pedagógov Petra Slávika a Adriána Harvana, ktorý je zároveň aj umeleckým vedúcim. Tvoria ho študenti oddelenia dychových nástrojov (saxofóny, trúbky, trombóny) a súčasťou je aj rytmická sekcia (kontrabas, klavír, gitara a bicie). Orchester intenzívne spolupracuje so žiakmi hudobnodramatického oddelenia, ktorí dopĺňajú repertoár spevnými číslami. Repertoár telesa tvoria vo väčšine klasické swingové skladby autorov ako Glen Miller, Duke Ellington, ale tiež latinsko-americké skladby (napr. známa Copacabana), alebo skladby autorskej trojice Voskovec - Werich - Ježek. Big band počas obdobia svojej existencie absolvoval niekoľko vystúpení na školských koncertoch i v rámci podujatí Košice - EHMK 2013, či na akciách organizovaných mestom Košice. Spolupracuje aj pri realizácii výchovných koncertov na rôznych Základných umeleckých školách.