Aktuality

Konzervatórim Timonova 2 v Košiciach ponúka záujemcom o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 online konzultácie s pedagógmi našej školy.

Do 16. apríla 2021 je deadline zaslania prihlášok na štúdium na našej škole. Prihlášky pre 9. ročníky ZŠ sa vypĺňajú v systéme základnej školy prostredníctvom výchovného poradcu.

S hlbokým zármutkom v srdci vám oznamujeme veľmi smutnú správu. V popoludňajších hodinách nás navždy opustil náš dlhoročný a milovaný pán riaditeľ Bartolomej Buráš. Venujme mu prosím tichú spomienku v srdci. Úprimnú sústrasť celej rodine.

Prezentácia školy - prihlášky na strednú školu do 28. 2. 2021. Prihlášky budeme uverejňovať v januári. Všetky informácie sledujte na našej web stránke alebo na facebooku.

Úspech

01.12.2020

Medzinárodná spevácka súťaž - Pražský pěvec - XVIII. ročník - Praha