Akordeónový orchester

založený v roku 2012

V histórii akordeónového oddelenia košického konzervatória je potrebné pripomenúť dlhoročné kvalitné výsledky Akordeónového orchestra, ktorý pracoval pod vedením Vladimíra Čuchrana. Počnúc školským rokom 2012/2013 pracovalo v oddelení Akordeónové kvinteto Konzervatória v Košiciach v zložení: Eva Čižmárová, Jozef Chovanec, Frederika Pöhmová, Erik Ščecina a Pavol Čižmár. Toto ojedinelé teleso vedené Jozefom Demjanom v rámci slovenských konzervatórií predstavuje výnimku. Kvinteto získalo v novembri 2012 na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Poprade 2. miesto (bez udelenia prvého miesta). Akordeónové kvinteto hralo na mnohých vystúpeniach a úspešne tak reprezentovalo školu. Za všetky spomeňme vystúpenie v rámci Otváracieho ceremoniálu Košice - EHMK 2013.