2%

venujete Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov

Venujte 2 percentá svojich daní

HUDOBNEJ SPOLOČNOSTI HEMERKOVCOV V KOŠICIACH

občianske združenie pôsobiacemu pri Konzervatóriu Košice

Občianske združenie Hudobná spoločnosť Hemerkovcov sa obracia na svojich priaznivcov s prosbou na poukázanie 2% dane z príjmu. Združenie vzniklo v roku 1991 ako právny subjekt, ktorý svoju činnosť rozvíja na základe partnerských vzťahov s Konzervatóriom Košice/ Timonova 2.

O aktivitách HSH viac v súbore Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.

Tlačivo na poukázanie 2 % dane nájdete v prílohe nižšie.